blaszki
BUDOWA OBWODNICY BRZEZIN

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

Etap wydawania decyzji środowiskowej
Więcej szczegółów w Aktualnościach

blaszki
Aktualizacja: 30.06.2023