Aktualności

14.05.2021 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej I – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

W miejscu gdzie pojawia się odpowiedź – „Przyjęto do wiadomości”, oznacza to, że pozyskana wiedza będzie miała istotny wpływ na dalsze prace projektowe. W przypadku głosów przeciw w miejscu gdzie pojawia się wspomniana odpowiedź, to dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować negatywny wpływ inwestycji. Natomiast przy komentarzu pozytywnym oznacza to, że jest to argument za dalszą praca nad tym wariantem w dalszych etapach projektowych. Podkreślamy, że w miarę możliwości biorąc pod uwagę przytoczone argumenty na następnych etapach projektowych postaramy się dostosować przebieg wariantów do Państwa potrzeb.

 

21.03.2021 r.

Akcja Informacyjna nr 1 trwająca w dniach 22.02-21.03.2021 została zakończona
Dziękujemy za liczny udział, wszystkie przesłane wnioski i opinie zostaną poddane
analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych
zmierzających do wyboru optymalnego wariantu obwodnicy.

Informacje o akcji znajdują się poniżej w wiadomości z dnia 10.02.2021 r.

 

04.03.2021 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców trwającą Akcją Informacyjną I – dotyczącą projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz wskutek braku możliwości bezpośredniego spotkania się z mieszkańcami z powodu przedłużającego się stanu epidemii, przedłużono termin składania wniosków do dnia 21 marca 2021 r.

Informacje o akcji znajdują się poniżej w wiadomości z dnia 10.02.2021 r.

 

10.02.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA I

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl    (forma preferowana)
Link do Formularza Opinii

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy w Brzezinach, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Rogowie

Mapy z wariantami dostępne są pod tym linkiem lub w wyżej wymienionych Urzędach.

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.

 

23.11.2020 r.

W dniu 23.11.2020 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  (Zamawiającym) oraz Multiconsult Polska sp. z o.o.  (Wykonawcą) podpisana została umowa nr 2/11/U/2020  na opracowanie:

Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

 


 

Aktualizacja: 21.03.2021 : Liczba odsłon: 3509